برگزاري نمايشگاه فريدن سرزمين گياهان داروئي – صنعتي

به مناسبت برگزاري جشن مردمي شكرانه گندم نمايشگاهي از طرف اداره منابع طبيعي و آبخيزداري با عنوان فريدن سرزمين گياهان داروئي – صنعتي در روستاي سينگرد با هدف ارتقاي سطح دانش عمومي در زمينه هاي شناسايي، كشت، توليد و استخراج مواد موثره و همچنين فرآوري هاي پس از توليد و بسته بندي گياهان داروئي بر پا گرديد.
درحال بارگزاری