ديدار رئيس و تعدادي از پرسنل اداره منابع طبيعي با امام جمعه جديد شهر دامنه

به نقل از روابط عمومي اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان فريدن رئيس و تعدادي از پرسنل اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان با حضور در دفتر امام جمعه شهر دامنه با وي ديدار كردند. در اين ديدار رئيس اداره منابع طبيعي ضمن تقدير از زحمات امام جمعه قبلي در ترويج فرهنگ منابع طبيعي حضور امام جمعه جديد را مايه خير و بركت براي شهر و منطقه دانست و ضمن برشمردن فعاليتهاي منابع طبيعي،
پيرامون اهميت حفظ، احياء، توسعه و بهره برداري اصولي براي ايشان توضيحاتي ارائه نمود در ادامه حجة الاسلام و المسلمين حاج آقا صابري نيز ضمن اهميت ترويج فرهنگ منابع طبيعي آمادگي خود را در زمينه اعتلاي فرهنگ، حفظ و حراست از انفال و همكاري با اداره منابع طبيعي در زمينه هاي مختلف را اعلام نمود.

درحال بارگزاری