افزایش دو برابری استحصال کتیرا در شهرستان فریدن

به نقل از روابط عمومي اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان فريدن در سال جاری با عنایت به انعقاد دو فقره قرارداد بهره برداری از محصولات فرعی مرتعی (کتیرا) به مساحت 800 هکتار با اعضای شورای اسلامی روستای غرغن و مرتعداران مرتع نیلاب  علیرغم برآورد 4500 کیلوگرم محصول کتیرا منطبق با دفترچه طرح، به علت عدم بهره برداری چندین ساله از مراتع، پراکنش مناسب بارندگی  و نظارت صحیح، پس از پایان فصل بهره برداری حدود 9600 کیلوگرم کتیرا از نوع خرمنی برداشت گردید. و مبلغ 200000000 ریال بهره مالکانه و مبلغ 145000000 ریال جهت احیا و اصلاح مراتع به خزانه دولت واریز گردید.
شایان ذکر است با در نظر گرفتن قیمت بازاری هر کیلو گرم کتیرا از نوع خرمنی حدود700000 ریال ارزش محصول به دست آمده  6720000000 ریال برآورد می گردد.
 بهره برداری از کتیرا در سال جاری توانست زمینه اشتغال تعداد 60 نفر به مدت 75 روز را فراهم نماید.

 
 
 
درحال بارگزاری