دیدار با فرماندار جدید شهرستان

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن - رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان به همراه تعدادی از پرسنل خود با حضور درفرمانداری با رضایت فرماندار جدید شهرستان  دیدار و گفتگو نمود.در این دیدار  کرکوندی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ضمن خوش آمد گوئی به فرماندار جدید گزارش کوتاهی از وضیث منابع ملی شهرسان ارائه  وهمکاری صمیمانه تمام ادارات و نهادها را در پیشبرد اهداف سازمانی خوستار شد.
رضایت فرماندار فریدن در این دیدار ضمن تشکر از حضور میهمانانش و تعامل و همکاری همه جانبه تمامی ادارات  و نهاد های شهرستان تاکید نمود و خاطر نشان ساخت باید در پرتو همدلی و همکاری مسائل و مشکلات را حل نمود.

 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری