دستگیری بهره برداران محصولات مرتعی غیر مجاز (کتیرا) در فریدن

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان هنگام  گشت مراقبت از عرصه های مرتعی توسط نیروهای یگان حفاظت  تعداد 4 نفر از بهره برداران محصولات مرتعی غیر مجاز که از ساکنان شهرستانهای همجوار  دستگیر و پرونده آنان به منظور اعمال  قانون در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.
از متهمان مقدار 2 کیلوگرم کتیرا قاچاق و تعداد ی از وسایل و ابزارآلات بهره برداری کشف و توقیف گردید.
شایان ذکر است این افراد سود جوء و فرصت طلب اقدام به بهره برداری غیرمجاز و غیراصولی از گون های مولد که در سال جاری در قالب انعقاد قرارداد به بهره برداران عرفی مراتع اجاره داده شده می نمودند.
درحال بارگزاری