واگذاری تمدید پروانه چرای شهرستان فریدن به شرکت تعاونی مرتعداران

به گزارش مسئول روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن، تمدید پروانه چرای مرتعداران شهرستان به شرکت تعاونی مرتعداران واگذار شد. کیماسی افزود: طبق توافق نامه ای که به امضای رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن و مدیر عامل شرکت تعاونی مرتعداران شهرستان رسید،  شرکت تعاونی می بایست از آبان ماه سال جاری به صورت افتخاری به منظور انجام سیر مراحل تمدید پروانه چرای مرتعداران شهرستان و جمع آوری اطلاعات شخصی ایشان اقدام و نتیجه اقدامات خود را به صورت ماهیانه به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گزارش نماید.
گفتنی است تعداد مرتعداران شهرستان فریدن در حدود 1900 نفر بوده و بالغ بر 30 هزار رأس دام  مجاز به منظور تعلیف در فصل چرا وارد مراتع شهرستان می شوند.
درحال بارگزاری