بازدید دانشجویان دانشگاه پیام نور فریدن از مراتع شهرستان

دانشجویان رشته های منابع طبیعی دانشگاه پیام نور شهرستان فریدن از طرح مرتعداری نیلاب و ایستگاه تولید بذر قهیز فریدن بازدید کردند. کیماسی مسئول واحد مرتع اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن با اعلام این خبر افزود: در این بازدید که در آذرماه سال جاری و با حضور کارشناسان و معاونت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن صورت پذیرفت دانشجویان از جنگلکاری های بادام دیم طرح مرتعداری نیلاب فریدن و کشت های پایلوت گیاهان دارویی در ایستگاه تولید بذر قهیز فریدن بازدید به عمل آورده و با اهمیت مراتع شهرستان و همچنین نحوه و اهمیت حفاظت از مراتع آشنا شدند.گفتنی است ایستگاه تولید بذر گیاهان مرتعی قهیز فریدن در فاصله 18 کیلومتری مرکز شهرستان در سال 1351 تاسیس گردید و از سال 72 به عنوان ایستگاه مادر به منظور تأمین بذر گونه های آگروپایرون دزرتروم و سکال مونتانوم در سطح استان اصفهان و استان های همجوار برنامه کشت گونه های مرتعی مذکور در آن اجرا شد و با توجه به استمرار خشکسالی های چند سال اخیر و مواجه بودن با مشکل کم آبی در حال حاضر کشت گونه های پایلوت گیاهان دارویی به صورت دیم در آن صورت می پذیرد.


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری