کشت نشاء زرین گیاه در ایستگاه تولید بذر گیاهان مرتعی قهیز فریدن

به گزارش آقابابایی مسئول واحد بهره برداری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن در ماه گذشته 2000 نشاء زرین گیاه در سطح 700 متر مربع در محوطه ایستگاه تولید بذر گیاهان مرتعی قهیز فریدن کشت گردید.
گفتنی است پیش از این تاریخ نیز در سال 1389 سطحی معادل 600 متر مربع از ایستگاه قهیز فریدن به کشت این گونه گیاهی اختصاص یافته بود که هر ساله حدود دو کیلوگرم بذر زرین گیاه از این محوطه برداشت می شود.

 


بازدید : 1220 18 خرداد 1396 ساعت 10:17 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری