اجرای طرح کمربند حفاظتی در بخشی از مرز اراضی ملی نهرخلج

طرح کمربند حفاظتی در بخشی از مرز اراضی ملی و مستثنیات روستای نهرخلج فریدن اجرا شد. کیماسی مسئول واحد روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن با بیان این خبر گفت: این طرح که در بخشی از اراضی ملی پلاک گنجیله روستای نهرخلج فریدن اجرا شد 4/7 کیلومتر طول دارد.
وی افزود: تا پیش از این تاریخ بیش از هفده کیلومتر کمربند حفاظتی در پنج پلاک دیگر از مراتع شهرستان فریدن به اجرا در آمده بود.
گفتنی است طرح کمربند حفاظتی یکی از راه های مناسب در ارتباط با تفکیک محدوده اراضی ملی و مستثنیات است که با نصب تابلوی هشدار و بنچ مارک در مرز بین این اراضی انجام می شود.

 بازدید : 663 6 دي 1397 ساعت 02:51 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری