بهره برداری از مراتع شهرستان فریدن آغاز شد

از اوایل تیر ماه سال جاری برداشت کتیرا از مراتع شهرستان فریدن آغاز شده است . کارشناس اداره منابع طبیعی فریدن در خصوص برداشت کتیرا در سال جاری گفت: در بیش از 600 هکتار از مراتع این شهرستان در سه سامانه عرفی به منظور استحصال کتیرای خرمنی مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت. آقابابایی خاطر نشان کرد: این بهره برداری زیر نظر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان و همچنین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فریدن انجام خواهد پذیرفت تا از هرگونه لطمه به مراتع مذکور جلوگیری به عمل آمده و این مراتع دست خوش حوادث ناگوار قرار نگیرند. وی افزود که انتظار می رود از بهره برداری امسال بیش از سه هزار کیلو کتیرای خرمنی از مراتع مذکور برداشت و بیش از پنج ملیارد ریال درآمد حاصل شود.گفتنی است  شهرستان فریدن دارای بیش از 70 هزار هکتار مرتع و 31 سامانه عرفی می باشد به حد و حدودی که هر روستا در مراتع دارد سامانه عرفی می گویند.بازدید : 296 19 تير 1398 ساعت 08:12 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری