بازدید پیمانکاران واجد شرایط از محل های اجرایی پروژه های متنوع آبخیزداری در شهرستان فریدن

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن با بیان این خبر افزود: قرار است در سال جاری و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، در مساحتی بالغ بر 16 هزار هکتار و در محدوده مطالعاتی پارسل A5 واقع در روستاهای خلج، قوهک، بادجان، چهلخانه، گنجه و نهرخلج، عملیات متنوع آبخیزداری به اجرا در آید. وی افزود: پیمانکاران واجد شرایط اجرای این عملیات از طریق برگزاری مناقصه از طرف اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان انتخاب شده و از محل اجرای عملیات بازدید به عمل آورده اند.
کرکوندی همچنین افزود: اعتبارات تخصیص یافته از طریق صندوق توسعه ملی بیش از 8 میلیارد و پانصد میلیون ریال می باشد که به صورت 100 درصد در این عملیات هزینه خواهد شد.
بازدید : 492 11 شهريور 1398 ساعت 08:44 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری