دیدار با دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فریدن به مناسبت هفته منابع طبیعی

در تاریخ 19 اسفند ماه مصادف با پنجمین روز هفته منابع طبیعی ریاست و جمعی از همکاران اداره منابع طبیعی دیداری با جدیدی دادستان عمومی و انقلاب فریدن داشتند، در این جلسه بحث و تبادل نظر بر چگونگی هرچه بهتر حفظ و حراست از عرصه های ملی انجام شد.