برگزاری جلسه با اعضای شورای اسلامی عادگان در محل دهیاری

معین الدینی فرماندار شهرستان فریدن به همراه تعدادی از اعضای شورای اداری از جمله مهندس کرکوندی رئیس اداره منابع طبیعی دیداری با اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای عادگان داشتند که در این جلسه در مورد مسائل مربوط به عمران و آبادانی روستا و نیز مباحث منابع طبیعی از جمله ملی شدن اراضی بحث و تبادل نظر گردید.