دیدار فرماندار و چند تن از رؤسای اداری با اعضای شورای اسلامی روستای غرغن

در این دیدار ابتدا به پاس زحمات کادر درمان در مرکز بهداشت غرغن  از این  عزیزان تجلیل به عمل آمد ، در ادامه در محل مسجد روستا جلسه ای حول مسائل روستای غرغن با حضور شوراهای اسلامی و دهیار و تعدادی از اهالی روستا برگزار گردید که در این جلسه در خصوص مشکلات کم آبی ، سد خاکی غرغن و مشکلات پیرامون روستا و... بحث و تبادل نظر گردید.