برگزاری دوره ضابطین دادگستری

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فریدن دوره آموزشی ضابطین دادگستری جهت افزایش آگاهی  با قوانین و مقررات مربوط به وظایف پرسنل در همکاری بهتر با دادگستری به صورت آنلاین برگزار گردید.