سومین روز گرامیداشت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن در سومین روز گرامیداشت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری دیداری با نماینده مردم شریف شهرستان های فریدن فریدونشهر چادگان و بوئین میاندشت در محل دفتر نماینده صورت گرفت و و دکتر محمد صالحی ضمن تبریک این هفته پیرامون منابع طبیعی نکاتی از جمله حفاظت از عرصه های منابع طبیعی ذکر کردند.