چهارمین روز گرامیداشت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه فریدن و تعدادی از همکاران به مناسبت گرامیداشت هفته منابع طبیعی دیداری با ریاست و کارکنان این اداره در محل اداره منابع طبیعی داشتند.