زلزله

زلزله
اقدامات قبل از وقوع زلزله:
·        عوامل تشدید کننده خطر اقدامات لازم برای رفع یا کاهش آن را شناسایی کنید
·        مکان امن در داخل یا خارج خانه را شناسایی کنید
·        حداقل یکی از اعضای خانواده باید با امداد و کمک های اولیه آشنا باشد.
·        وسایل ضروری مانند جعبه کمک های اولیه و وسایل بهداشت شخصی را در جای مشخصی در خانه نگهداری کنید.
·        وقوع زلزله فرضی را در خانه خود, صحنه سازی کنید و اقدامات مربوطه به زمان وقوع زلزله را تمرین کنید.
·        به افراد خانواده پناهگیری را آموزش دهید.
 
اقدامات حین وقوع زلزله:
·   تا توقف لرزش ها در زیر یک میز محکم و سفت یا سایر لوازم و اسباب اداری فضای مناسب پناه بگیرید و از خود محافظت کنید.
·   خود را از معرض شیشه , پنجره ها,درب و دیوارهای بیرونی ,کتابخانه, بوفه و روشنایی ها و هرچیزی که احتمال ریزش و سقوط دارد,دور نگهدارید.
·        به هیچ وجه از پلکان و آسانسور استفاده نکنید.
·        از کنار ساختمان ها ,تیرهای برق و خطوط آب و برق و....دور شوید.
·        اگر در خودرو هستید,در یک مکان امن خودرو را متوقف کنید و داخل آن بمانید
·        از نزدیک شدن به ساختمان ها,درخت ها,پل های عابر پیادهو خطوط آ ب و برق و... خودداری کنید.
 
اقدامات بعد از وقوع زلزله:
·        مراقب پس لرزه ها باشید.
·        از تلفن زدن,فقط در موراد اضطراری استفاده کنید.
·        جهت کسب آخرین اطلاعات به تلویزیون یا رادیو گوش دهید.
·        درب کابینت ها را با احتیاط باز کنید؛مراقب اجسامی که احتمال وقوع دارند باشید.
·        ا مناطق آسیب دیده دور شوید,تنها زمانی به منزل خود باز گردیدکه از امنیت آن توسط مسئولین اطمینان پیدا کنید.
·        اگر در مناطق ساحلی زندگی می کنید از ساحل دور شوید.
·        اگر دارو,گازوئیل,سفید کننده شیمیایی یا مایعات قابل اشتعال روی زمین ریخته شده است آن را تمیز کنید.
·        اگر بوی گاز استشمام کردید, شیر اصلی گاز را ببندید و فورا محل را ترک کنید.