سیل

 
سیل
اقدامات قبل از وقوع سیل:
·        از خانه سازی در حریم رودخانه,آن هم با مصالح نامناسب بپرهیزید.
·        کیف امداد و کمک های اولیه را تجهیز نموده,آن را در دسترس قرار دهید.
·        برای جوگیری از ورود سیلاب به داخل خانه در مسیر آن سد خاک ریز و سیل بند بسازید
·        اگر در جایی زندگی میکنید که دائما با خطر سیل گرفتگی مواجه هستید با استفاده از مصالح مناسب و تمهیدات لازم ساختمان خود را ضد آب کنید و دیوارهای زیر زمین را با عایق های ضد آب بپوشانید تا جلوی نفوذ آباد وآسیبهای بعدی گرفته شد.
·        منزل خود را در مقابل حوادث بیمه نمایید  
                                                                                                        
اقدامات حین وقوع سیل:
·        برای کسب آگاهی بیشتر به پیام های رادیو و تلوزیون گوش دهید.
·        از فاضلابها وجویبارهای به ظاهر آرام دوری نمایید.
·        در صورت ترک خانه,اشیائ گران قیمت را به محلهای بالا تری در منزل ببرید.
·        جریان آب,برق و گاز را برای اجتناب از آتش سوزی,برق گرفتگی و انفجار قطع کنید.
·        در آب در حال جریان,راه نروید چون ممکن است باعث بر هم خوردن تعادل شما شود..
·        در منطقه سیل سیل زده رانندگی نکنید.
·        هرگز از درختان در معرض سیل به عنوان محل امن استفاده نکنید.
·        در هنگام سیل از پلهای چوبی سست بر روی رودخانه ها عبور نکنید
 
اقدامات بعد از وقوع سیل:
·        آب آشامیدنی را قبل از مصرف حداقل به مدت 10 دقیقه بجوشانید.
·        از سیلاب دور شوید,چرا که این آب ممکن است با ,روغن گازئیل,یا فاضلاب آلوده شده باشدیا احتمال دارد در اثر تماس با خطوط نیروی برق زیرزمینی,جریان برق پیدا کرده باشند.
·        سیل باعث خارج شدن مارها از لانه های خود میشود,پس از سیل,مراقب مارگزدگی باشید.
·        پس از سیل احتمال شیوع بیماریهای عفونی مانند عفونتهای دستگاه گوارش از جمله هپاتیت,وبا,حصبه و.... وجود دارد,پس مراقبتهای لازم بهداشت فردی و عمومی را به عمل آورید.