توفان

توفان
توفان:
·        برای محکم کردن خانه های چوبی و آلاچیق ها از بام تا اسکلت و بدنه ی آن بست وتسمه به کار ببرید.
·        در مناطق توفان خیز,بام منازل را گنبدی بسازید.
·        پنجره های ساختمان را مقاوم در برابر توفان طراحی کنید.
·        در کنار درختی که احتمال شکستگی یا کنده شدن آن آنها می رود قرار نگیرید.
·        جریان برق,آب و گاز را قطع کنید.
·        اگر فرصت ندارید به پناهگاه بروید, در نزدیکترین جوی آب درازبکشیدو سر خود را با دست بپوشانیدو مراقب سیل احتمالی باشید.
·        بعد از توفان به خارج از منزل نروید.
·        بعد از بروز توفان از مناطق خطر و آسیب دیده دوری نمایید.
·        مراقب پل ها و جاده ای آسیب دیده باشید.
·        به مسیرهایی که خطوط برق روی زمین افتاده نزدیک نشوید.
 
توفان شن:
توفان عبارت است از حرکت پر قدرت شن و ذرات گرد و غبار در اثر بادهای سخت و توفانی که معمولا در دشت ها به حرکت در می آید.
·        هنگام وزش شدید باد ,از رفتن به نواحی کویری و صحرا خودداری کنید.
·        قبل از رفتن به مناطقی که خطر توفان شن دارد, از وضعیت آب و هوا باخبر شوید.
·        اگر در معرض توفان شن واقع شدید در جهت وزش باد قرار نگیرید.
·        تا اتمام توفان پشت گیاهان, بوته ها یا صخره ها پناه بگیرید.
·        چشم,سرو صورت و دهان خود را به طور کامل بپوشانید, این ذرات می تواند آسیب های بسیار جدی به چشم ها وارد نماید.
·        اگر در حال رانندگی هستید سعی کنید در صورت امکان از رانندگی در توفان شن خودداری کنید و در داخل خودرو بمانید و از آن خارج نشوید.