خشکسالی

خشکسالی
خشکسالی:
خشکسالی نتیجه کمی بارش طی یک دوره ممتد زمانی غالبا در یک فصل یا بیشتر رخ می دهد.
·        پیامدهای آن عبارتند از :بروز مشکلاتی چون سوءتغذیه , وقوع آتش سوزی هایی گسترده, بروز قحطی, افزایش بیابان ها , اختلال در سلامت و بهداشت عمومی و....
·        اقدامات قبل از بروز خشکسالی عبارتند از: آموزش همگانی , بیمه خشکسالی, محافظت از منابع آب ,جمع آوری آب باران برای استفاده در مواقع لزوم , اصلاح الگوی مصرف آب و...
توصیه برای مصرف بهینه آب :
·        استفاده از شیرهای آب مدرن و اتوماتیک
·        آبیاری فضای سبز منازل در هوای خنک
·        صرفه جویی در مصرف آب به هنگام شستشوی ماشین, وضو گرفتن, مسواک زدن, استحمام, شستن میوه, سبزی و....