حوادث هسته ای

 

حوادث هسته ای
حوادث هسته ای:
·        هنگام وقوع حوادث هسته ای سریع پشت به محل انفجاری روی زمین بخوابید و به زمین بچسبید و سرتان را بپوشانید.
·        بهترین مکان امن , ماندن در محلی است که سقف دارد.
·        هرگز به محل انفجار و نور سفید آن خیره نشوید.
·        هر چه محل پناه گرفتن شما از سطح زمین پایین تر باشد ایمن تر است.
·        یک ملحفه سفید شما را از آلوده شدن به خاکسترهای اتمی حفظ می کند.
·        دقت کنید که تمام محیط و اشیاء اطراف شما آلوده به رادیواکتیو هستند پس هیچ وسیله ای را با خود از محل بیرون نبرید.
·        هیچگونه مواد خوراکی را تا زمان خارج شدن از منطقه آلوده مصرف نکنید.
·        از تمام قسمت های باز بدن خود کاملا محافظت کنید.
·        از زخم ها یا سوختگی های خود شدیدا مراقبت کنید و روی آنها را به سرعت بپوشانید.
·        دست به چشم خود نکشید و در اسرع وقت با مقداری آ بسالم چشم ها و دهان و بینی خود را بشوئید.
·        به هر دلیلی به محل وقوع حادثه بازنگردید.
·        کلیه قسمت های بدن را با آب و صابون بشوئید.
·        ذرات گردو غبار روی لباس خود را تکان ندهید و آنها را باجارو برقی تمیز کنید.
·        مواد آلوده را نسوزانید زیرا این کار فقط مواد رادیو اکتیو را بوسیله دود و خاکستر در محیط پخش خواهد شد.