عوامل شیمیایی در جنگ

عوامل شیمیای در جنگ
عوامل شیمیایی جنگی:
عوامل شیمیایی به شکل بخارهای سمی , ذرات معلق مایع و جامدی هستند که اثرات مخربی بر روی انسان , حیوان یا گیاهان دارند.
·        نوار چسب و قیچی , کیسه نایلونی ضخیم به اندازه حجم بدن , دستکش نایلونی , باند زخم بندی, ذغال, جوش شیرین و کش را در کیف امداد و کمک های اولیه بگذارید.
·        به زیر زمین نروید, زیرا مواد شیمیایی در آنجا ته نشین می شوند.
·        کیسه نایلونی را مانند لباس دوخته و آن را بر تن کنید.
·        چند لایه باند زخم بندی حاوی حاوی زغال خشک شده روی دهان و بینی خود قرار دهید.
·        مقداری از محلول جوش شیرین را روی ماسک ریخته, آن را خیس کنید و جلوی بینی و دهان خود را بگیرید.
·        دستکش های نایلونی را به دست کرده , و کش را دور دست بیندازید.