گروه های خبری

اخبار اداره ( 278 خبر )

آخرین خبرها

هفتمین روز گرامیداشت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری
ششمین روز گرامیداشت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری
پنجمین روز گرامیداشت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری
چهارمین روز گرامیداشت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری
سومین روز گرامیداشت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری
دومین روز گرامیداشت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری
اولین روز گرامیداشت هفته منابع طبیعی
کاشت نهال در بیمارستان شهید رجایی فریدن به منظور پاسداشت مدافعان سلامت
برگزاری جلسه هماهنگی آغاز هفته منابع طبیعی
توزیع مستمر نهاده های دامی جو و کنسانتره میان دامداران در اداره منابع طبیعی
نشست معاونت برنامه ریزی و توسعه و حاج آقا عسگری مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه با کارکنان اداره
برگزاری جلسه طرح های موضوع ماده 3
برگزاری جلسه داخلی با همکاران اداره
برگزاری هفتمین جلسه کمیسیون ماده واحده
جلسه داخلی با همکاران اداره پیرامون مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال
جلسه با نماینده مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ایرانخودرو
برگزاری پیش جلسه تحویل و تحول اراضی ملی داخل و خارج از حریم شهر
برگزاری ششمین جلسه کمیسیون ماده واحده
توزیع نهاده دامی توسط شرکت تعاونی کشاورزی و منابع طبیعی
پویش طرح ملی جنگلانه