پایان کار پایگاه های ثبات کنترل کوچ دام شهرستان فریدن در بهار 99

پایگاه های ثابت شماره یک، دو و سه کنترل کوچ دام شهرستان فریدن در آخرین روزهای اردیبهشت ماه جمع آوری شدند. مسئول واحد روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن با بیان این خبر افزود: در طی مدت زمان برقراری پایگاه های ثابت کنترل کوچ دام شهرستان فریدن در سه ماه گذشته تعداد 89 خودرو حامل 4811 رأس دام به مبداً خود بازگردانده شده و 236 خودرو حامل 2694 رأس دام گوشتی به کشتارگاه هدایت شدند. ضمناً 8500 رأس دام خارج از فصل چرا نیز در حین عملیات گشت و مراقبت از مراتع شهرستان فریدن اخراج شدند.


 
بازدید : 891 6 خرداد 1399 ساعت 09:35 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری