برگزاری جلسه راستی آزمایی عضویت دامداران در شرکت های تعاونی دامداری و مرتعداری شهرستان فریدن

جلسه راستی آزمایی عضویت دامداران شهرستان فریدن در شرکت های تعاونی دامداران و مرتعداران شهرستان برگزار شد. کیماسی مسئول واحد روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن با بیان این خبر افزود: در این جلسه که با حضور مدیر و کارشناس امور دام اداره جهاد کشاورزی، رئیس اداره تعاون روستایی و رئیس و کارشناسان مرتع، جنگل و بهره برداری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و همچنین مدیرعامل شرکت تعاونی مرتعداران شهرستان فریدن برگزار شد در مورد عضویت دامداران شهرستان در شرکت های تعاونی و دریافت نهاده های دامی از شرکت ها توسط دامداران دارای دام سبک و سنگین بحث و گفتگو شد و مقرر گردید که لیست اعضای شرکت های تعاونی دامداران و مرتعداران شهرستان توسط هر دو شرکت مورد بررسی قرار گرفته و اعضای مشترک شناسایی شوند.
 
بازدید : 946 22 مرداد 1399 ساعت 09:15 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری