دیدار با ریاست دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فریدن

 در مورخه 17/09/99 با توجه  به هماهنگی های بعمل آمده رؤسای جهاد کشاورزی ، منابع طبیعی ، دامپزشکی و اداره تعاون روستایی شهرستان با آقای جواد کوهستانی ریاست جدید دادگستری و همچنین آقای جدیدی دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان دیدار داشتند که ضمن تبریک انتصاب آنان نسبت به طرح موضوعات مرتبط کاری و مشکلات حوزه کاری ، مباحث حفاظت از اراضی ملی ، دام غیر مجاز ، پلاک کوبی  و هویت گذاری دام ، ایجاد کاروانسرای نگهداری دام های فاقد پلاک و پروانه و تغییر کاربری اراضی در شهرستان مذاکراتی را بعمل آوردند .در خاتمه مقرر گردید در جلسات رسمی آینده پیرامون مباحث مطروحه تصمیم گیری و اقدام مقتضی به عمل آید.

بازدید : 1072 18 آذر 1399 ساعت 09:16 ق.ظ