کاشت بذر گیاهان مرتعی در ارتفاعات دالانکوه فریدن

کرکوندی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن گفت: در آذر ماه سال جاری با مشارکت اداره منابع طبیعی ، کوهنوردان شهرستان ، همیاران طبیعت و باشگاه رادین آژند بذر گیاهان مرتعی از قبیل موسیر ، ارژن و آنغوزه در راستای طرح ملی جنگلانه با هدف تازه سازی عرصه های منابع طبیعی و احیای مراتع به مساحت 5/2 هکتار در ارتفاعات دالانکوه فریدن کاشت گردید.