طنین انداز شدن زنگ انقلاب در داوازدهم بهمن ماه

به گزارش روابط عمومی منابع طبیعی فریدن همزمان با سراسر کشور زنگ انقلاب راس ساعت 9:33 صبح با حضور دانش آموزان دبستان رسالت شهر داران و جمعی از مسئولین طنین انداز شد.