برگزاری مراسم سخنرانی سفیر انفال اداره در نماز جعه شهر داران به مناسبت هفته منابع طبیعی

مصادف با 15 اسفند ماه ، روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی سفیر انفال اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن  در نماز جمعه شهر داران سخنانی  را پیرامون اهمیت منابع طبیعی و درخت کاری بیان کردند و از نمازگزاران  به عنوان همیاران طبیعت در حفاظت از منابع طبیعی و مراتع شهرستان درخواست تلاش  و اهمیت بیشتر به این مهم جهت داشتن منطقه ای سر سبز داشتند.