شرکت جمعی از همکاران اداره منابع طبیعی شهرستان فریدن در نماز جمعه شهر دامنه

به مناسبت روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی جمعی از همکاران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن در نماز جمعه شهر دامنه حضور یافته و پس از اتمام نماز به رسم بزرگداشت این روز و  ترویج فرهنگ درختکاری به نمازگزاران نهال اهدا کردند.