دیدار فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان با ریاست اداره به مناسبت هفته منابع طبیعی

در روز 16 اسفتدماه و دومین روز هفته منابع طبیعی بهرامی فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان فریدن به همراهی جهانگیری فرماندهی بسیج ادارات شهرستان با ریاست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دیدار کرده و هفته منابع طبعی را تبریک گفتند.