برگزاری مانور خودرویی در روز حفاظت و قانون در شهرستان

در تاریخ 18 اسفند ، چهارمین روز هفته منابع طبیعی و مصادف با روز حفاظت و قانون مانور خودرویی در شهرستان فریدن اجرا شد؛  روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان افزود: ابتدا جلسه توجیهی و نهایی اجرای مانور با حضور یگان حفاظت کلیه ادارات منابع طبیعی غرب استان ، جهاد کشاورزی ، راهداری و حمل و نقل جاده ای ، اداره منابع آب ، آتشنشانی و عوامل راهور و نیروی انتظامی  در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن که به عنوان معین و پوشش دهنده شهرستانهاست برگزار شد و در پایان رژه خودرویی در سطح شهر داران اجرا شد.