دیدار فرماندار و چند تن از رؤسای اداری با اعضای شورای اسلامی روستای بادجان

در این دیدار ابتدا به پاس زحمات کادر درمان در مرکز بهداشت بادجان از این  عزیزان تجلیل به عمل آمد ، در ادامه در محل دهیاری جلسه ای حول مسائل روستای بادجان برگزار گردید که در این جلسه در خصوص مشکلات کم آبی ، احداث بندهای خاکی و... بحث و تبادل نظر گردید.