ملاقات مردمی با شوراها و اهالی روستای اشن در مسجد گلزار شهداء اشن

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان فریدن مهندس کرکوندی رئیس اداره به همراه یادگاری مسئول واحد مرتع اداره جهت توضیح در مورد مسائل مربوط به منابع طبیعی در جلسه ای با اهالی روستای اشن و شنیدن نقطه نظرات آنان حاضر شدند، در این جلسه در مورد پروانه های دام و تمدید پروانه و مسائل مربوطه به آن و نیز اختلافات مرزی ممیزی مراتع دامنه و روستای اشن بحث و تبادل نظر شد و راهکار به آنان ارائه گردید.