دیدار فرماندار و چند تن از رؤسای اداری با اعضای شورای اسلامی روستاهای نماگرد و سفتجان

دراین دیدار که با حضور فرماندار وتعدادی از رؤسای ادارات ازجمله مهندس کرکوندی رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان فریدن برگزار شد،مشکلات مربوط به دو روستا در زمینه های مختلف از جمله کم آبی ،ملی شدن مراتع، تمدید پروانه های چرای دام،نحوه توزیع نهاده های دامی و... بحث و تبادل نظر گردید و در پایان از کادر درمان دوروستا به پاس زحمات فراوان تجلیل به عمل آمد.