دیدار چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر داران با ریاست منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن

در این دیدار درباره مسائل مرتبط با منابع طبیعی و نیز معادن شن و ماسه وابسته به شهرداری شهرستان بحث و تبادل نظر گردید.