بازدید از پروژه های در حال اتمام آبخیزداری واقع در حوزه پارسل A5

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فریدن معاونت آبخیزداری اداره کل و کارشناس ناظر به همراه کارشناسان اعزامی حوزه معاونت آبخیزداری سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور از پروژه های اجرا شده آبخیزداری در حوزه پارسل A5 روستای گنجه بازدید کردند.