برگزاری جلسه با شورای اسلامی و اهای روستای گنجه

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی شهرستان فریدن  در این جلسه که با حضور مهندس کرکوندی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان در محل دهیاری روستای گنجه برگزار شد پیرامون مسائل بادمکاری دیم و تعیین تکلیف اراضی این طرح بحث و تبادل نظر شد.