توزیع نهاده دامی توسط شرکت تعاونی کشاورزی و منابع طبیعی

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن بیش از 1500 تن نهاده دامی از ابتدای سالجاری تاکنون توسط شرکت  تعاونی سبزگستران طبیعت فریدن بین دامداران توزیع شده است. عباسی مدیر عامل شرکت تعاونی گفت : نهاده های یارانه دار توزیع شده برای دامداران ذیحق و عضو شرکت تعاونی و همچنین افراد دارای دام سبک غیر عضو شهرستان بوده که با هماهنگی و نظارت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فریدن و مساعدت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره تعاون روستایی با اولویت دام های پلاک کوبی و بیمه شده بین دامداران توزیع شده است.