جلسه با نماینده مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ایرانخودرو

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن جلسه ای با حضور دکتر محمد صالحی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران ادارات برق و آبفا شهرستان و نمایندگان شرکت خودروسازی ایرانخودرو و سرمایه گذار به منظور بررسی و بازدید میدانی از محدوده اراضی درخواستی جهت ایجاد بزرگترین سایت چند منظوره خودرو سازی در غرب استان برگزار شد.