توزیع مستمر نهاده های دامی جو و کنسانتره میان دامداران در اداره منابع طبیعی

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن نهاده های دامی جو و کنسانتره توسط شرکت تعاونی سبزگستران طبیعت فریدن در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فریدن میان دامداران ذیحق شهرستان توزیع گردید.