هفتمین روز گرامیداشت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری

در هفتمین و آخرین روز گرامیداشت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری و با مشارکت جمع کثیری از مسئولین استانی و شهرستانی از جمله مهندس سعیدی معاونت حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ، امام جمعه شهر داران و نماینده مردم شریف شهرستان های فریدن ، فریدونشهر ، چادگان و بوئین میاندشت از پروژه های آبخیزداری در حوزه پارسل A5روستای گنجه رونمایی شدو از عزیزانی که در انجام این پروژه نقش داشتند تقدیر وتشکر بعمل آمد.