گرمای شدید

گرمای شدید
گرمای شدید:
·        درصورت لزوم, در شرایط آبو هوایی بسیار گرم شیشه ها را دوجداره نمایید.
·        به طور موقت برای پنجره ها از بازتابنده ها مانند فویل آلومینیوم استفاده نمایید تا نور گرما رابه خارج بازبتاباند.
·        تا آنجا که ممکن است در معرض آفتاب قرار نگیرید و در خانه بمانید.
·        گرم ترین ساعات روز را ,در مکان های عمومی مانند کتابخانه, مدرسه,سالن نمایش,پاساژ و مانند آن سپری کنید.
·        حتی الامکان بیش از مقدار عادی آب بنوشید.
·        لباس آزاد و گشاد , سبک و رنگ روشن بپوشید.
·        برای محافظت از سرو صورت خود از کلاه لبه دار استفاده کنید.
·        هرگز کودک خود را به تنهایی در وسیله نقلیه ای که درهایش قفل است, رها نکنید.
·        از فعالیت و کار شدید در هوای گرم بپرهیزید.