سونامی

سونامی
سونامی:
سونامی, امواج لرزه ایی دریایی است که به اشتباه امواج جزر و مدی نامیده می شود. این امواج در اثر ناآرامی های بوجود آمده در آب دریا , نظیر زمین لرزه های کف دریا , زمین لغزش, فوران آتشفشان های زیردریایی و سقوط شهاب سنگ ها به وجود می آدید.
·        اگر در منطقه ای که ساکن هستید احتمال وقوع سونامی وجود دارد باید مهارت های امداد رسانی را بیاموزید.
·        هنگامی که هشدار سونامی منتشر شد, برای اجرای فرمان تخلیه به رسانه های محلی گوش فرا دهید
·        فورا به قسمت های مرتفع بروید و آنجا بمانید.
·        از مناطق آسیب دیده و سیل زده دور شوید.
·        از محل آوار و اشیای شناور در آب دور شوید, چرا که ممکن است باعث ایجاد خطر برای افراد یا قایق ها شود.