گردباد

گردباد
گردباد:
·      در برابر وضعیت آب و هوا هوشیار باشید.
·      مکانی را در خانه انتخاب کنید تا اعضای خانواده در صورتی که گرد و باد بروز نماید, در آ ن جمع شوند.
·      امن ترین مکان خانه قسمت مرکزی زیر زمین می باشد درصورتی که زیر زمین ندارید به یک اتاق مرکزی بدون پنجره در پایین ترین طبقه بروید.
·      دقت نمایید که بالای قسمتی که در آن پناه بردید , اشیای سنگین وجود نداشته باشد.
·      اگر خارج از ساختمان هستید و یک گردباد به شما نزدیک می شود به درون جوی آب یا شیار موجود در روی زمین بروید و در صورت امکان دراز کشیده و سر خود را با بازوهایتان بپوشانید و مواظب سیلاب احتمالی نیز باشید.
·      از زیر پل هوایی یا سایر پل ها رد نشوید.