حوادث جاده ای

حوادث جاده ای
حوادث جاده ای:
توصیه: قبل از سفر از به همراه داشتن کارت خودرو ,گواهینامه رانندگی ,بیمه نامه و سایر مدارک لازم مطمئن شوید.
 
عوامل موثر در تصادف جاده ای:
·        جاده های نامناسب ,خوردو های فاقد ایمنی و عدم توجه رانندگان به قوانین
·        مهارت ناکافی , خطای شخصیو بی توجهی به علائم و هشدارهای راهنمایی و رانندگی
·        خستگی, حواس پرتی, عدم هوشیاری و عصبانیت در حین رانندگی
·        نقص وسائل نقلیه
·        شرایط آب و هوایی نامناسب
برای پیشگیری از وقوع حادثه رانندگی چه باید کرد؟
·        به پیش بینی های هواشناسی توجه کنید
·        وسایل و تجهیزات اضطراری مانند مثلث احتیاط ,کپسول کوچک ؛آتش نشانی,جعبه کمک های اولیه ,چراغ قوه و باتری یدک و طناب به طول 50 متر را همراه داشته باشید
·        مقررات را رعایت کنید و به قوانین رانندگی احترام بگذارید
·        هرگز از خط ممتد وسط جاده عبور نکنید.
·        در صورت خستگی و خواب آلودگی یا شرایط روحی ناتعادل رانندگی نکنید.و در محل مناسبی استراحت کنید.
·        از سوار کردن کودکان کم سن و سال در صندلی جلو به شدت بپرهیزید
·        در یک سطح لغزنده , وقتی که سرعت دارید از تغییر ناگهانی دنده سبک به دنده سنگین خودداری کنید.
 
اقدامات دربرخورد با خودرو حادثه دیده:
·        اولین اقدام در برخورد با خودرو تصادفی, خاموش کردن موتور خودرو ,مهار چرخ ها ,گذاشتن در دنده مخالف شب, کشیدن ترمز دستی و برداشتن سر باتری خودرو است.
·        هیچگاه مصدوم را قبل از ثبت وضعیت, بیحرکت کردن گردن و اندامهای آسیب دیده ,کنترل خونریزی و ...از خودرو خارج نکنید, مگر به ضرورتی مانند :احتمال انفجار یا خطرات محیطی
·        نحوه خروج مصدوم از داخل خودرو را فرا بگیرید و در هنگام تصادفات مورد استفاده قرار دهید